Enfamilshus

Många drömmer om att få bo i ett eget hus med tillhörande tomt, till skillnad från att bo i ett flerfamiljshus.

 

Egnahemsrörelsen
Under det tidiga 1900-talet växte den så kallade egnahemsrörelsen. Historiskt sett anses egnahemsrörelsen vara av borgerligt ursprung. Den statliga egnahemsreformen sjösattes av liberala och konservativa politiker år 1904. Det var ett sätt att försäkra sig om att det fanns en stadig tillgång till arbetare som behövdes för at säkra sysselsättningen i de växande industriföretagen. Ytterligare ett skäl att införa egnahemsreformen var att locka svenskarna att stanna i Sverige istället för att emigrera till USA, något som en växande skara svenskar gjorde vid den här tidpunkten.Enfamilshus 2

 

Egna hem
Egnahem var från allra första början fristående enfamiljshus med en bostad bestående av tre till fyra rum och kök. Alltså av mer blygsam karaktär jämfört med de större fristående husen vilka benämns villor. Nu för tiden kallas de första egnahemsområdena för villaområden.

Egnahem som begrepp är dock även förknippat med den socialdemokratiske statsministern Per Albin Hansson och sågs som manifestation av folkhemstanken. För socialdemokraterna vid den här tiden sågs de egnahemmen som en frigörelse från hyreshusen. I dessa hyreshus, som byggts i industrialiseringens kölvatten, förekom både social misär samtidigt som hyresgästerna hade att betala höga hyror.

 

Villa eller stuga
Vanligtvis brukar vi skilja på begreppen villa och stuga. Med villa avser vi ett fristående hus i en mer urban miljö, medan vi förknippar en stuga med en mer lantlig omnejd.

Beroende på den terräng var en villa är byggd, kan huset ha en till en och en halv eller två våningar ovan mark. Ibland kan huset vara byggt i upp till tre våningar. En del hus har tillhörande källare och/eller vindsvåning.

 

Olika byggstilar
Kring 1900-talets sekelskifte byggdes villor som var inspirerade av Nationalromantik och Jugend. Under 1920-talet och 1930-talet kom den Nationalromantikiska eran att ersättas av en blandning av nyklassicism och funktionalism. Funktionalismen fick sitt stora genomslag från 1925 det nya formspråket innebar att hus skulle utformas helt och hållet utifrån sin funktion. Vilket kom att innebära att husen berövades de klassiska utsmyckningar vilka varit kännetecknande för tidigare arkitektoniska strömningar.

Med typhusen uppstod en effektivisering av byggandet av fristående hus då de hus som uppfördes som typhus byggdes utifrån generellt utformade ritningar.

Oavsett byggnadsstil kan villor i soldränkta lägen kompletteras med markiser för skugga och därmed svalare inomhusmiljö.

 

Miljonprogrammet
Med de så kallade miljonprogrammen under åren 1965-1975 kan man säga att egnahemsrörelsen med sina visioner om trädgårdsstäder, gick i graven.

 
 
 
 
 
 
 
erudito