Radon i bostaden

Om man finner ett fint hus av lite äldre stuk kan det finnas en viss risk att det finns radon i huset. Det kan därför vara bra att kontrollera om huset ligger på en plats där det är känt att radon finns i marken. Men vad gör man om det finns radon i bostaden?

Bli av med radon

Man kan inte vänta på att radon ska försvinna av sig själv. Det krävs att man gör en radonsanering och sätter in fläktar med mera för att det ska gå att bo i bostaden. Ofta tar det en del tid att göra en radonsanering och det kan vara bra att flytta till en annan plats under tiden saneringen äger rum. Om radon kommer från byggmaterial kan det räcka med att ta bort det utsöndrande materialet för att radonhalten ska sjunka till en acceptabel nivå men under tiden sanering sker finns det alltid en risk att radonhalten tillfälligt höjs.

En radonsanering kan dock kosta en hel del pengar och det är inte alltid man kan få ut pengarna på försäkringen. Det gäller alltså att väga fördelarna mot nackdelarna om bostaden behöver saneras.

Vad är radon?

Radon är en gas som kan finnas i luft, mark eller vatten. Den syns inte, den luktar inte och man kan inte känna dess smak. Den bildas när grundämnet radium faller sönder. I de allra flesta fall kommer radon från marken och sedan tränger det upp i huset. Radonet kan dock också komma från vattnet som används. I kommunalt vatten är det extremt ovanligt att radon finns. Att dricka vatten som innehåller radon är sällan farligt så länge det inte sker under en längre period. Om man bara vistas i huset under en kortare period varje år behöver man ofta inte åtgärda saken om det bara finns radon i dricksvattnet.

Radon kan också finnas i byggmaterial och det är i stort sett bara så kallad blåbetong som avger så hög halt radon att det kan vara farligt för hälsan.

Hur märker man av radon?

Ofta märker man inte av att det finns radon i en bostad. Det enda sättet att få reda på att det finns radon är genom att göra en radonmätning. Den bör utföras under den kalla årstiden och för att få en så tillförlitlig mätning som möjligt bör den pågå i minst tre månader.

Bo där det finns radon?

Det rekommenderas inte att bo där det finns mycket radon. Om man kan göra en lyckad radonsanering, och om man sedan kan få ner halterna genom att installera fläktar som skapar undertryck i huset kan man ofta bo kvar. Det gäller dock att ha koll på radonhalten genom att göra mätningar, helst en gång varje år. Då kan man snabbt se om halterna skulle rusa iväg igen.

 
 
 
 
 
 
 
erudito