Flerbostadshus

Flerbostadshus förekommer i olika upplåtelseformer. De kallas även för flerfamiljshus vari en del lägenheter upplåts som hyresrätter, andra som bostadsrätter. En del bostäder är andelslägenheter och ytterligare en del utgörs av så kallade ägarlägenheter, en relativt ny upplåtelseform på den svenska bostadsmarknaden.

Som ordet antyder så är ett flerbostadshus beteckningen på en byggnad vari man finner flera bostäder under ett och samma tak. Oavsett upplåtelseform, hyresrätt eller exempelvis bostadsrätt, så kan fastighetsägaren investera i markiser som solskydd.

 

Fristående flerfamiljshus
Då antalet våningar är fem eller högre är huset kategoriserat som ett höghus. För det fall huset har på fyra eller färre våningar tillhör det kategorin låghus.

 

Olika variationer
Gathus var länge ett vanligt inslag av flerfamiljsbostäder i de centrala delarna av städerna.

Med tiden växte dock olika standards fram och byggherrar utvecklade nya typer av flerbostadshus, till dessa hör:

Lamellhus, en friliggande byggnad, ofta ett lägre hyreshus, fast även ett slags radhus med flera bostäder byggda på höjden och inte endast i en rad.

Stjärnhus, är en speciell sorts flerfamiljshus av låghustyp Huskropparna är arrangerade med tre symmetriska flyglar kring ett centralt trapphus i en typisk stjärnform.

Terasshus, följer terrängen, något som är en fördel då man vill bygga i branta och lite mer svårtillgängliga områden. Till nackdelarna hör att den sida av bostaden som vetter mot terrängen förblir mörk och att de bostäder som angränsar till andra i längan endast får dagsljus från ett håll.Flerbostadshus 2

Loftgångshus är ytterligare en variant av flerfamiljshus. De byggs ofta i två eller fler våningar.

Kännetecknande för loftgångshusen är att entrén till lägenheterna återfinns i en lång gång på utsidan av huset och inte i själva trapphuset. En av nackdelarna är att ljuset inte riktigt når in i lägenheterna på den sidan som vetter mot loftgången. Boendeformen är relativt vanlig i de flerfamiljshus som byggdes i det så kallade ”miljonprogrammet”.

 

Att ta hänsyn
Då man bor i ett flerfamiljshus är det nödvändigt att ta hänsyn till sina grannar. Det kan vara mycket som irriterar. Vanligt är att finna ludd kvar i filtret till torktumlaren, något som även är en brandfara. Så föregå med ett gott exempel genom att ta bort ludden efter dig då du använt torktumlaren. Du som har hund, träna hunden att vara för sig själv utan att skälla. Föräldrar till skrikande barn, lär dem att ”tala med små bokstäver”. De ska inte behöva skrika för att få uppmärksamhet. Då man bor i ett flerfamiljshus bör man medverka till trivseln i huset för bästa grannsämja. Den som önskar mer frihet kan välja att bo i småhus istället.